Még nincs fiókom

Nem használja az eszközünket? Forduljon hozzánk, és végigvezetjük az úton.

ADATVÉDELMI POLITIKA 

MAS Seeds 

Módosítva 2021. 07. 23 -én 

 1. Bevezetés 

Kiemelt figyelmet fordítunk az Ön adatainak bizalmas kezelésére. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy a MAÏSADOUR vagy annak leányvállalatai milyen személyes adatokat gyűjtenek, amikor kapcsolatba lépnek Önnel különböző csatornákon keresztül (extranet, weboldalak stb.), és hogyan használják fel ezeket az adatokat. 

A MAÏSADOUR mezőgazdasági szövetkezet, amelyet a 782 092 290 számon került bejegyzésre a MONT DE MARSAN-i cégjegyzékbe, engedélyszáma: 11967, székhelye: route de Saint-Sever – 40280 – HAUT-MAUCO (a továbbiakban: a Társaság).  

A MAS SEEDS a Maisadour-csoport vetőmag-üzletági leányvállalata, 30 550 euró alaptőkéjű részvénytársaság, amely 423 000 553 számon került bejegyzésre a MONT DE MARSAN-i cégjegyzékbe, székhelye: route de Saint-Sever – 40280 – HAUT-MAUCO.  

A tagok, ügyfelek és partnerek, valamint a weboldalak felhasználói – akik a jelen adatvédelmi politikában a „felhasználók” néven szerepelnek – számára nyújtott szolgáltatások optimalizálása érdekében a MAÏSADOUR úgy döntött, hogy vállalatcsoportba szerveződik, amelynek mindegyik tagja egyedi tevékenységet végez. 

Ezért szükség lehet arra, hogy a Társaság és a csoportot alkotó tagtársaságok a felhasználóik képviseletével, támogatásával és segítésével kapcsolatos feladataik elvégzéséhez szükséges adatokat megosszák egymással. Tehát bármely társaság a birtokába kerülhet a csoport más társaságai által gyűjtött adatoknak. A MAÏSADOUR a leányvállalatain keresztül biztosítja a jelen adatvédelmi politikába foglalt szabályok betartását. 

A jelen politika módosításra kerülhet, amennyiben a gyakorlataink, azok változása, vagy a szabályozás betartásának biztosítása ezt igényli. Politikánk módosításának időpontja a jelen dokumentum első oldalán található.  

 

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok 

A Társaság a feladatának ellátásához szükséges adatokat gyűjti, ezért az alábbi adatok közlését kéri felhasználóitól: 

 • Titulus, név és keresztnév  

 • Postacím 

 • IP-cím: 

 • E-mail cím 

 • Telefonszám 

 • Földrajzi hely 

 • Használt böngésző 

 • Internetszolgáltató 

 • Képernyőméret 

 • Készülék típusa 

 • Szociodemográfiai adatok 

A Társaság a felhasználói által a kapcsolattartás során, valamint a kínált termékek és szolgáltatások kapcsán megadott adatait az alábbi helyzetekben gyűjti és kezeli: 

 • Digitális agrárszolgáltatásokra történő regisztráció 

 • Kapcsolatfelvételi megkeresés 

 • Szerződéses jogviszony 

 

 1. Személyes adatok felhasználása 

A személyes adatok kezelése a Társaság és leányvállalatai tevékenységeinek keretében történik. Az adatgyűjtés célja az, hogy az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Az adatokat különösen az alábbi tevékenységekhez használjuk fel: 

 • Szerződéskezelés 

 • Előfizetői fiók kezelése 

 • Az Önnek küldött információk és weboldaltartalmak testreszabása 

 • Kínálat testreszabása 

 • Tanácsadás 

 • Szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása 

 • Weboldalak látogatottságának mérése  

 • Statisztikakészítés látogatottságmérés és marketingkutatások céljára 

 

 1. A személyes adatok megosztásának okai 

Üzletszerzés céljára történő adatkezelés esetén ehhez az Ön hozzájárulását fogjuk kérni. Azonban szükség lehet arra, hogy a Társaság és a csoportot alkotó tagtársaságok megosszák egymással a feladataik elvégzéséhez szükséges adatokat.   

Az Ön hozzájárulásával a fenti bekezdésben meghatározott célból szükséges adatait megoszthatjuk, ezen adatokat közölhetjük: 

 • Minden leányvállalatunkkal 

 • A nevünkben és megbízásunkból munkát végző szolgáltatókkal 

 • Ha azt jogszabály írja elő vagy bírósági eljárás keretében 

A fenti esetek kivételével adattovábbítás esetén az Ön hozzájárulását fogjuk kérni. 

 

 1. Cookie-k és hasonló technológiák 

Amikor weboldalainkra látogat, cookie-k kerülhetnek elhelyezésre az Ön számítógépén. A cookie-k az Ön számítógépe, táblagépe vagy okostelefonja böngészője által elhelyezett kis szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a felhasználói adatok megőrzését a böngészés megkönnyítése és bizonyos funkciók engedélyezése érdekében.  

A cookie-kat azért használjuk, hogy: 

 • az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket kínáljunk,  

 • küzdjünk a csalás ellen,  

 • elemezzük termékeink és szolgáltatásaink teljesítményét, 

 • statisztikákat és a szolgáltatásaink alkotóelemeinek használatára és látogatottságára vonatkozó mennyiségi kimutatásokat készítsünk,  

 • a Weboldalunk megjelenését megfeleltessük a használt terminálnak. 

A böngészés során tájékoztatjuk Önt a cookie-k használatáról és céljáról. Kérni fogjuk a hozzájárulását, és lehetősége lesz a cookie-k elutasítására is. Internetböngészőjét beállíthatja úgy, hogy korlátozza a cookie-k használatát, és visszavonhatja hozzájárulását a cookie-k törlésével vagy letiltásával. 

Ha letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal minden funkcióját. 

Nincs szükség hozzájárulásra azon cookie-k esetében, amelyek a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtásához szükségesek.  

A cookie-k érvényességi ideje legfeljebb 13 hónap. Egy információs sáv megjelenítésével újra kérni fogjuk a hozzájárulását ezen határidő lejártakor, vagy ha böngészője gyorsítótárát az érvényességi idő vége előtt törli. 

Ha a terminálját több személy használja vagy azon több internetböngészőt vesz igénybe, előfordulhat, hogy a cookie-kkal kapcsolatos beállítások nem mindig lesznek figyelembe vehetők. Ha több terminált is használ (okostelefon, táblagép, számítógép stb.) az alkalmazáshoz való hozzáféréshez, az egyéni beállításokat minden készüléken el kell végeznie.  

 

 1. Adatmegőrzés 

Az Ön által számunkra megadott adatokat annyi ideig őrizzük meg, ameddig az az Ön megbízásából teljesített szolgáltatások, tanácsadási tevékenységek és kötelezettségek végrehajtása céljából szükséges. Ezenkívül az adatokat a jogi kötelezettségeink által előírt ideig, illetve a minket kötelező szerződés teljesítésének időtartama alatt őrizzük meg. Az adattárolás, adatkezelés és adattovábbítás kizárólag Franciaország területén történik. 

Előfordulhat, hogy az Ön adatainak egyes címzettjei az Európai Unió területén kívül helyezkednek el. Megteremtettük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtsunk az Ön adatai számára: az Európai Bizottság határozata alapján a célország(ok) megfelelő szintű védelmet nyújtanak, illetve az adattovábbítás a CNIL (francia Nemzetvédelmi Adatvédelmi Bizottság) által jóváhagyott általános szerződési feltételek szerint történik. 

 

 1. Adatbiztonság 

A Társaság mindent megtesz az Ön adatainak biztonsága érdekében. Védjük adatait minden jogosulatlan hozzáférés, módosítás, közzététel vagy megsemmisítés ellen. Ügyelünk arra is, hogy a nevünkben eljáró adatfeldolgozók adatbiztonsági követelményszintje azonos legyen a miénkkel. 

 

 1. Joggyakorlás 

Az 1978. január 6-i adatvédelmi törvénynek és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i 2016/679 (EU) rendeletének megfelelően 2018. május 25-től minden természetes személynek jogában áll hozzáférési, helyesbítési, tiltakozási, törlési és adathordozhatósági jogát gyakorolni a kezelt adatait illetően. 

Jogainak gyakorlásához forduljon hozzánk: 

MAS Seeds SA 

Service Marketing – Protection des données 

Route de Saint-Sever 

40280 – HAUT-MAUCO (FRANCIAORSZÁG) 

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, kérelméhez csatolja személyazonosító igazolványa aláírt másolatát. 

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszt is tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál: www.cnil.fr vagy CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS (FRANCIAORSZÁG).